Доволна ли сте от себе си?

Убедена ли сте, че повечето хора са искрени към Вас?

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 14