Умеете ли да пазите тайна?

Твой приятел се интересува от момиче, за което имаш "компромат". Как ще постъпиш?

Ако ме попита за съвет, ще му разкажа всичко, което зная
Непременно ще му разкажа цялата истина
С времето сам ще разбере що за птица е
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 6