Умеете ли да печелите хората?

Трябва да идете на обяд с бизнес партньор, който изглежда плах. Какво ще правите:

Ще заведа със себе си самоуверен колега
Ще го омагьосам с чара си
Ще блесна пред него с компетентността си
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 5