Колко сте самоуверени?

Тотално си се влюбил/а в "новото попълнение" от твоята компания. Как ще му/и разкажеш, че много си падаш по него/нея?

Просто ще му/и кажа
Ще му/и напиша писмо, в което ще призная любовта си
Ще му/и запиша касетка с любимата си песен
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 8