Тест за сексуални игри

Разберете дали при вас любовната игра протича бързо като на филмова лента и след това почва "навън-навътре" или обичате да има дълга и интересна любовна игра. Отговорете на въпросите от теста и сверете резултатите с реалната ситуация.

Тестът се състои от 10 въпроса.

Начало на теста
Решаван 10686 пъти