Тест за партньори в леглото

Това е тест, с който можете да разберете какви са взаимоотношенията Ви с партньора, с който в момента сте в интимни отношения. Важното е да отговорите бързо и спонтанно, без да обмисляте отговорите си.

Тестът се състои от 8 въпроса.

Начало на теста
Решаван 6941 пъти