Тест за логично мислене!

Определете формалната правилност на едно или друго умозаключение въз основа на определено твърдение (или ред твърдения). Реалната действителност в случая не играе никаква роля (съдържанието на твърденията е абсурдно, но в същото време логически безупречно).

Източник: Енциклопедия "Психологически тестове", Изд. "Фабер", 2001.

Тестът се състои от 12 въпроса.

Начало на теста
Решаван 68378 пъти