Умеете ли да слушате?

Търпеливо изчаквам събеседникът ми да завърши разказа си:

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 30