Имате ли мотивацията за отслабване?

Спрямо предишните Ви опити за отслабване Вие се чувствате?

Съвсем не мотивиран
Донякъде мотивиран
Много мотивиран
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 6