Умеете ли да се самоконтролирате?

Склонна съм при необходимост да се правя на глупачка, за да привлека вниманието на околните или да ги позабавлявам:

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 10