Интелигентни ли сте?

Сборът от годините на двама братя, които се различават във възрастта си със 7 години, е 39. На колко години е по-малкия брат?

18
16
13
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 7