Владеете ли емоциите си?

С приятели сте отишли на кафе. Накрая всички Ви дават парите, за да платите сметката, но в последния момент виждате, че е по-голяма от очакваното. Каква е реакцията Ви?

Предпочитате да добавите от своите пари, отколкото да се усъмните в приятелите си
Заявявате, че е абсолютно невъзможно грешката да е във Вас и карате другите да доплатят
Преглеждате внимателно сметката и предлагате заедно да доплатите разликата
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 10