Реагирате ли незабавно в трудни ситуации?

Някои хора дълго време мислят как да се избавят от един или друг проблем, докато други решават в крачка какво да правят. Това не означава непременно, че при първия тип хора всичко се нарежда отлично, а при вторите не особено добре. Но по принцип знаем, че решението, което дълго е обмисляно е по-мъдро и по-правилно, от това, което е взето спонтанно. Чрез теста ще определите към какво сте склонни повече към незабавно действие или към размишления над създаденото положение.

Тестът се състои от 20 въпроса.

Начало на теста
Решаван 1461 пъти