Раздразнителни ли сте?

Народната поговорка гласи "По дрехите посрещат, по ума изпращат". Психолозите също са на това мнение. Когато говорят за факторите, които определят впечатлението за човека и влияят по-нататък върху ефективността на общуването, те преди всичко поставят на преден план външността - приблизително 85% от мнението ни за някой нов познат се определя от "дрехите". Формирането на нашите симпатии и антипатии също се създава от първото, външно впечатление за човека. И макар че твърдението "Зад неугледната външност се крие добро сърце" е стереотипно, даже на деца с непривлекателна външност се приписват отрицателни постъпки.

Външността на човека може да бъде подвеждаща. Ако се водите от стереотипи при възприемането на другите и само на тази основа прогнозирате постъпките им, рискувате да не ги разберете напълно или да не ги дооцените. Освен това Вие сами си поставяте бариери пред пълноценното общуване, което задължително предполага отчитане на особеностите на личността на всеки.

Проверете търпеливи ли сте при общуване?

Тестът се състои от 16 въпроса.

Начало на теста
Решаван 1671 пъти