Колко сте доволни от себе си?

Проявявате ли благотворителност:

Винаги намирате какво да дадете
Давате, ако имате в излишък
Не сте сигурна, че го давате по предназначение
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 6