Често ли се оглеждате?

Приятелят Ви се обажда неочаквано и иска да се срещнете спешно след 20 минути. Как реагирате?

Естествено, че ще дойда
Няма да успея толкова бързо
Добре, но може и да позакъснея
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 8