Лесно ли можете да бъдете съблазнени?

Приятелката Ви иска да продаде нова вносна рокля. Вие отдавна си мечтаете за такава, но нямате достатъчно пари. Какво ще направите?

Ще дадете капаро и ще вземете роклята, след като получите заплата
Ще помолите приятелката си да задържи роклята, докато Вие съберете цялата сума
Ще потърсите пари назаем
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 12