Притежавате ли чувство за хумор?

Чувството за хумор е една от онези черти в характера на човека, които не само облекчават собствения му живот, но и правят по-приятен живота на околните. Притежавате ли го и Вие? Отговорете на следните въпроси и ще разберете това.

Тестът се състои от 20 въпроса.

Начало на теста
Решаван 4397 пъти