Пораженец или победител?

Присъствате на страхотен купон, където всички, включително и приятелят Ви, пушат трева. Когато Ви предлагат, Вие:

Вдишвате и се радвате. Той вече ще Ви обича
Подавате нататък. Настинали сте
Веднага отказвате. Това не е за Вас
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 5