Тест за партньори в леглото

При Вас идва да живее тъщата/свекървата. Къде ще предложите да се настани?

Апартамент
Стая за гости
Гараж, мазе
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 8