Правилно ли възпитавате децата?

Това ще научите, след като дадете мнението си за някои често срещани в живота на децата ситуации. Този тест ще Ви даде възможност да си изясните какви са принципите на взаимоотношенията Ви с тях.

Тестът се състои от 8 въпроса.

Начало на теста
Решаван 1635 пъти