Правилна ли е диетата Ви?

Ако прибягвате до диети често, този тест ще Ви даде отговор на въпроса правилна или не е диетата Ви? Някои диети могат да увредят здравето Ви или да не доведат до очакваните резултати. Отговорете на въпросите и сверете резултатите!

Тестът се състои от 13 въпроса.

Начало на теста
Решаван 627 пъти