Със съпругата на почивка

Появявайки се първия ден на плажа, обсъждате ли външността на съпругата си?

Не
Говоря и, че в бански костюм изглежда чудесно
Критикувам недостатъците на фигурата и
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 7