Сигналите на мълчаливата реч

Полагам много усилия да се харесам, когато се представям на непознат човек:

Не мога да преценя
Малко съм съгласен/съгласна
Съгласен/съгласна съм до известна степен
Съгласен/съгласна съм
Категорично съм съгласен/съгласна
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 15