Можете ли да пазите тайна?

Подслушвате ли чужди разговори заради удоволствието после да поклюкарствате?

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 8