Опасен ли е шефът за Вашето здраве?

Подкрепя ли шефът решенията, които Вие вземате?

Никога
Понякога
Винаги
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 10