Колко е влюбен той в мен?

Подаръците:

Наистина знае как да ме зарадва - получих точно каквото исках
Минал е тънко, сякаш не ме познава, не ме обича
За мен и за майка си е взел еднакви неща, трогателно!
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 3