Хармонична двойка ли сте?

Писал/а ли сте му/и любовни писма?

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 51