Вие и емоциите

Опитвате ли се да избягвате неловките ситуации и хората, при общуването с които се чувствате неловко?

Никога
Понякога
Често
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 15