Хазартен тип ли сте?

Налагало ли Ви се е през последните 12 месеца да играете за по-крупна сума, за да повишите степента на възбудата си?

Никога
Понякога
Често
Почти винаги
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 9