Наистина ли си независима?

Напълно независима, относително независима, отчасти или напълно зависима. Решете теста и вижте в коя група сте!

Тестът се състои от 25 въпроса.

Начало на теста
Решаван 2020 пъти