Находчив ли сте?

Находчивият притежава много предимства в живота. Находчивостта е качество, което представлява съвкупност от свойства на нервната система като бързина и точност на реагиране, добра памет, житейски познания и опит.

Тестът се състои от 8 въпроса.

Начало на теста
Решаван 1234 пъти