На "ти" ли сте със здравословното хранене?

Отговаряйки на въпросите от теста ще успеете да разберете какви са познанията Ви по отношение на здравословното хранене.

Тестът се състои от 9 въпроса.

Начало на теста
Решаван 1179 пъти