Наистина ли си независима?

На купон попадате на мъж, който Ви харесва:

Предлагате му да му донесете нещо за пиене
Търсите някакъв знак за интерес от негова страна
Директно го атакувате
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 25