Лесно ли се отказвате от лошите си навици?

Проверете дали отстоявате принципите си и не сте склонни да променяте своите навици и възгледи или умеете да приемате критика и да се променяте, ако смятате критиката за градивна.

Тестът се състои от 7 въпроса.

Начало на теста
Решаван 1936 пъти