Избухлив характер ли сте?

Критикувате ли ръководството си?

Не
Винаги критикувам, дори и само заради идеята
Само ако имам достатъчно основания за това
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 8