Активни ли сте?

Кои от функциите на съвременните политически лидери считате за най-важни?

Реализация на практическите задачи
Деятелност насочена към защитата на човешките достойнства и правата на човека
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 13