Какъв тип мъже Ви харесват?

Когато сядаш срещу един мъж ти:

Сядаш на края на стола
Кръстосваш крак така, че полата ти да се плъзне по-високо
Сядаш си удобно и толкова
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 10