Има ли мъжът Ви хомонаклонности?

Когато приятелки Ви идват на гости:

Мъжът Ви се уединява в другата стая с телевизора или вестниците
Поздравява ги, казва няколко думи и се уединява някъде със своите занимания
С желание взема участие в женските разговори и дори може да даде конкретен съвет по даден проблем
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 7