Щастливи ли сте?

Като цяло Вашият живот протича добре?

Да
Не
По-скоро да
По-скоро не
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 10