Обидчив ли сте?

Какво си спомняте за Вашия "най-голям враг" от първите седем години на живота Ви?

Само първото име
Спомням си ясно името, лицето и отделно случки
Не мога да си спомня какви врагове съм имал
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 10