Нежни ли сте в любовта

Какво мисли жената?

Слава богу, свърши се
Трябва да побързам за работа
Мога цял ден да изкарам с него
Като любовник е супер
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 11