Какъв пушач сте?

Когато запалите цигара, вашите съседи дишат половината от дима и.

Все пак, ако искате да установите до каква степен сте зависими от никотина, опитайте със следния тест!

Тестът се състои от 8 въпроса.

Начало на теста
Решаван 5490 пъти