Какъв пушач сте?

Какъв е процентът на никотина във "вашите" цигари?

По-нисък от 0, 8 милиграма
От 0, 8-1, 5 мг
Над 1, 5 мг
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 8