Как се възприемате?

Забелязвате ли недостатъците си, обективни и самокритични ли сте, или си затваряте очите, когато става въпрос за собствените Ви слабости? Отговорете на следващите въпроси и разберете какви сте?

Тестът се състои от 25 въпроса.

Начало на теста
Решаван 2287 пъти