Какъв е характерът на Вашето куче?

Как се държи Вашето куче в чужд район?

Любопитно е и веднага предприема "разузнаване"
Не му е необходимо много време да свикне с новите условия
Бои се и не се отделя от Вас ни на крачка
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 12