Нужно ли е да отслабнете?

Как се чувствате?

По-пълен/а, отколкото трябва
Нормално
Твърде слаб/а
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 22