Как харчите парите си?

Срещали сме хора, а и в класическите романи те са описани достатъчно красноречиво, които са толкова стиснати, сякаш се готвят да живеят вечно. Други пък са толкова разточителни, сякаш се готвят да умрат утре... Богати люде цепят стотинката на две и живеят с психология на бедняци, а техни антиподи се радват и на безценното - на полъха на морския бриз например. Вие от кой тип сте и какво е отношението Ви към финикийските знаци, ще узнаете от предложения тест. От трите варианта в отговорите изберете един, който се отнася или е най-близко до Вас.

Тестът се състои от 10 въпроса.

Начало на теста
Решаван 4996 пъти