Изкарвате ли често партньора си от равновесие?

Съществуват много възможности да раздразниш или ядосаш някого до такава степен, че той да загуби равновесие и самообладание. Просто излиза от кожата си от яд. Това може да стане словесно, а друг път като проявите лошите си навици. За да разберете дали Вашият партньор се дразни от Вашето поведение, отговорете на всеки въпрос с "ДА" или "НЕ".

Тестът се състои от 10 въпроса.

Начало на теста
Решаван 5479 пъти