Харесвате ли себе си?

Изберете едно от мненията, което Ви е най-близко:

Това, което другите наричат късмет, в действителност е резултат от упорит труд
Успехите често зависят от щастливо стечение на обстоятелствата
В живота не са толкова важни целеустремеността и късметът, колкото присъствието на близък човек до теб, който да те разбере и утеши
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 11